Chèn hình ảnh vào Việt Nam Gia phả

9 bình luận

Trước kia ta có thể chèn hình ảnh vào Việt Nam gia phả trực tiếp trên web, nhưng nay đã ngưng rồi. Nhận thấy nhiều người muốn có hình ảnh trong gia phả để thêm phần "hoành tráng", nên tôi viết một hướng dẫn nhỏ để các bạn có thể chèn hình ảnh trong phần phả ký, thủy tổ, tộc ước, hương hỏa và trong phần chi tiết cá nhân từng người từ chức năng cập nhật của phiên bản vietnamgiapha-3.1.5.1.exe.
I.. Chuẩn bị : Đầu tiên ta phải lưu ảnh vào những trang web cho up ảnh. có rất nhiều trang web cho up ảnh nhưng tôi chỉ giới thiệu 2 trang thôi (một ngoại, một nội). Ngoại là : photobucket.com; nội là me.zing.vn
1) Hướng dẫn up ảnh lên photobucket:
- Vào http://ww1.photobucket.com và click nút Sign up phía trên bên phải và làm theo hướng dẫn hình ảnh sau để đăng ký và đăng nhập :
Nhập các thông tin theo yêu cầu
Click nút No thanks để xài miễn phí
  
Click nút upload để up hình ảnh  từ máy lên web
 
Click nút Select... để mở thư mục chứa hình ảnh  
Sau khi chọn những file hình ảnh cần up, nhấn Ok và chờ đợi

 Di chuột đến hình cần đưa vào vietnamgiapha, click vào Direct link để copy link sẽ sử dụng cho việc chèn hình. Nếu copy không được link thì phải chuột vào hình mà (copy link location)

2) Hướng dẫn up ảnh lên me.zing.vn : 
- Vào http://login.me.zing.vn để đăng ký và đăng nhập : Click và nút đăng ký tại đây và làm theo hướng dẫn tiếng việt. (Nếu ai không đăng ký được thì pm tôi sẽ viết một hướng dẫn bằng tiếng Anh :D)
II. Chèn hình vào Việt Nam gia phả : Có nhiều cách không biết hướng dẫn cách nào đây ta.
Mở chương trình vietnamgiapha-3.1.5.1.exe, download gia phả của mình về máy. 
- Thử chèn hình vào trang Thủy tổ :
   + Trong phần nhập nội dung cho Phả ký (hj, phả ký):
         - Cách 1: đơn giản. HTML code :  <img src="Link ảnh đã lưu trên web">
      Thí dụ : nhập <img scr="http://i1258.photobucket.com/albums/ii522/Allpicture2012/th_pengoc1-2.jpg">
Cách này cho hình tùy vào kích thước ảnh.
    - Cách 2: 
<a href="Liên kết muốn đến" target="_blank"><img src="Link ảnh đã lưu trên web" ></a>
Thí dụ : <a href="http://vovantoc.blogspot.com" target="_blank"><img src="http://i1258.photobucket.com/albums/ii522/Allpicture2012/th_pengoc1-2.jpg" ></a>
Cách này khi click vào hình ảnh thì sẽ mở đến trang web liên kết.
 
Viết tạm vậy đã, sẽ sửa lại, thêm hình ảnh cho dễ hiểu hơn. 12h15 buồn ngủ quá tối mai viết tiếp, sẽ viết về một số thủ thuật khác như là tạo chữ chạy, hiệu ứng chuột v.v...