Bản cập nhật 1.3.5.1, chức năng upload phả ký, thủy tổ, chỉnh thông tin gia phả

62 bình luận

- Bản cập nhật những chức năng còn thiếu: upload phả ký, thủy tổ, tộc ước, hương hỏa


- Chỉnh sửa thông tin cá nhân, liên hệ...trên phần mềm
- Sửa chức năng lưu file, mở file
- Vẽ lại phả hệ (nhưng chưa hoàn chỉnh)